Bli Medlem

Ett medlemskap i Ystads Segelfartygsförening, aktivt eller som stödmedlem är en kulturgärning. Det är vi som äger, underhåller och seglar galeasen T/S Helene. Som medlem blir du en betydande tillgång för den gamla damen då hon är ganska krävande när det gäller underhåll och omvårdnad, som till största delen sker ”the old fashion way” när det gäller skrov och rigg. Under en säsong lämnar vi kaj ungefär 100 gånger med turer mellan någon timma och 7 dagar. Vi seglar huvudsakligen i Östersjön, Öresund, Danska övärlden och Tyskland.

Det krävs inte några speciella förkunskaper för att platsa i ”skeppslaget” alla kan bidra med sina kunskaper då vi sysslar med allt från målning till timmermansjobb, administration, användande och skötsel av elsystem, elektronik och navigationsutrustning samt drift och underhåll av fartygsdieseln. Både män och kvinnor är välkomna, alla kan bidra med något för att hålla T/S Helene seglande, både som aktiv eller stödjande medlem.

Att bevara det seglande kulturarvet görs bäst genom att kunskaperna förs vidare från en generation till nästa, Detta gäller såväl underhållet av fartyget som hur man seglar henne. Viktiga ingredienser i det hantverket är trä ,rejäla spikar, lindrev, drevjärn och träklubba, linolja, terpentin, oljefärg, mm. Ombord finns inga vinschar varför alla segel sätts med handkraft, tungt när storsegel och mesansegel skall sättas, men när man hjälps åt går det fint. Eftersom vårt fartyg är K-märkt finns det inget utrymme för modernisering av riggen.

Familjemedlemsskap400 kr/år
Vuxen250 kr/år
Barn upp till 15 år50 kr/år
Juridisk2000 kr/år
Lottbrev500 kr      
Frågor och anmälan av medlemskap görs på medlemsregister@helene-ystad.se eller formuläret nedan
Var vänliga att uppge namn, ålder, adress och telefonnummer på alla som vill bli medlem i föreningen.
Tacksam om ni även anger e-mail adress
så vi kan skicka er löpande information om våra aktiviteter, seglingar och annan information om vår förening.
Medlemsavgiften betalas in på bankgiro: 5556-3233

Fyll i formuläret om du vill bli medlem