Nyheter

Helene är upplagd i Simrishamns innerhamn för vintern

Helene har varit på varvet i Simrishamn för sedvanligt underhåll och kommer att ligga skyddad för för höst och vinterstormar.

Vi kommer dock att ha aktiviteter i höst och vinter, dessa hittar du under Aktivitetsprogram för info och bokning.

Avriggning inför vintern pågår. Observera personen i riggen.

Segel på tork innan upprullning och transport till tackelkammaren inför vintern.

Under tiden Helene vilar i Simrishamn, pågår fulla aktiviteter för de aktiva i föreningen.
Här förbereds en stock för sågning till nya däcksplankor, mycket sågspån blir det.

Resultatet av sågningen, nu väntar justering av bredd på plankorna