Tillgänglighet

T/S Helene är byggd 1916 utan en tanke på tillgänglighet för funktionshindrade och är ett seglande kulturarv där vi inte kan göra anpassningar.

Det innebär att det är svårt att röra sig på fartyget med rollator eller rullstol då gångar är smala, trösklar är ca 40cm höga och ramper för ombordstigning saknas.

Vi på T/S Helene tar gärna en dialog med dig som har ett funktionshinder om möjligheterna att följa med på en segling trots begränsningar ombord.

Kontakta bokning@helene-ystad.se för mer information